Fotovoltické systémy

Slnko je nekonečnou zásobárňou energie, ktorá je zadarmo a zároveň je jediným zdrojom pre výrobu elektrickej energie pomocou fotovoltických panelov. Fotovoltické systémy sú bezpečné a vysoko spoľahlivé. Odhadovaná životnosť fotovoltických panelov je 30 rokov.

Využívaním slnečnej energie prostredníctvom fotovoltického systému, môžu ľudia znížiť svoju uhlíkovú stopu a zvýšiť ich energetickú nezávislosť.

Fotovoltické systémy možno inštalovať na strechy a fasády budov, nevznikajú tak žiadne nároky na využitie pôdy. Fotovoltické zdroje tak zefektívňujú využitie už jestvujúcich stavebných konštrukcií.

Vzhľadom k tomu, že slnko svieti na celej našej zemeguli, môže byť fotovoltická elektráreň umiestnená takmer kdekoľvek. Fotovoltická elektráreň neprodukuje žiaden hluk, škodlivé emisie alebo znečisťujúce plyny a dokonca aktívne prispieva k zníženiu nepriaznivých aspektov globálneho otepľovania.

Fotovoltické systémy redukujú emisie skleníkových plynov a ponúkajú vynikajúce šance efektívneho zúročenia investície