Zabezpečovacie systémy

K ohrozeniu Vášho majetku môžete predísť nainštalovaním kvalitného zabezpečovacieho zariadenia.
Nainštalovaním zabezpečovacieho systému budete mat Váš majetok pod dohľadom prostredníctvom mobilného telefónu alebo prepojením na profesionálnu strážnu službu. PCO

Drôtové systémy

Drôtové zabezpečovacie systémy sú špecifické tým, že ku každému snímaču, magnetickému kontaktu, klávesnici a ostatným komponentom sa musí dotiahnuť kábel ktorý sa ukončí v ústredni. Tento systém je najvýhodnejší pri nových výstavbách objektov. Pri tomto systéme sa inštalácia  skladá z dvoch časti: za kabeláže systému ešte pred nahodením vnútorných omietok, aby sa dali káble dali schovať pod omietku.
Taktiež je vhodný do priestorov z kazetovým stropom čí už zo sadrokartónových alebo iných materiálov.
Pri objektoch, ktoré sú už používané a obývané a nie je možne v nich kabeláž zasekať do stien alebo ich schovať do inštalačných žľabov z dôvodu estetického narušenia priestoru sú vhodnejšie systémy bezdrôtové alebo kombinované.

Bezdrôtové systémy

Bezdrôtové systémy sú špecifické tým, že snímače a magnetické kontakty nepotrebujú ku pripojenie a funkčnosti z ústrednou žiadnu kabeláž. Pracujú a vysielajú signál po rádiových vlnách. Každé bezdrôtové zariadenie obsahuje napájaciu batériu, ktorej minimálna životnosť je cca 1,5 roka. Samozrejme závisí to aj od častého narušenia daného snímača.
Vyhodnocovacie zariadenie  týchto vĺn sa nachádza v klávesnici ústredne, ktorá je súčasťou každej ústredne určenej pre bezdrôtové použitie. Klávesnica je z ústrednou spojená káblom.

Kombinované systémy

Kombinovaný systém je spojenie drôtového a bezdrôtového systému do jedného systému.
V praxi to vyzerá asi tak, že do priestorov kde je možné dostať kabeláž bez výrazného poškodenia stien a estetiky priestoru sa použijú komponenty drôtové (napr.: sklady, výrobne haly, technické priestory). A do priestorov kde sa drôtové komponenty nedajú nainštalovať bez spomínaných zásahov použijú sa komponenty bezdrôtové.

Tento kombinovaný systém sa dá veľmi jednoducho rozšíriť už z existujúceho drôtové systému rovnakého výrobcu o bezdrôtový systém a tiež opačne. K tejto skĺbiteľnosti stačí len pridať klávesnicu z rádiovým prijímačom, alebo keď nie je veľká vzdialenosť medzi priestormi kde chcete pridať bezdrôtové komponenty pridať stačí len vymeniť pôvodnú klávesnicu, za klávesnicu s rádiovým prijímačom.