Elektroinštalácie

Pri našej každodennej práci používame elektrické spotrebiče. To, že fungujú spoľahlivo a bezpečne je výsledkom kvalitne a dobre urobenej elektroinštalácie. V súčasnosti sú nároky na vyhotovenie elektroinštalácie a použité materiály prísnejšie. Stretávame sa už bežne s elektroinštaláciami, ktoré sú omnoho rozsiahlejšie ako v minulosti. Zvládnuť takéto rozsiahle realizácie, ako sú inteligentné domy či budovy, už svojpomocne nie je ľahké. Je potrebný k tomu dobre urobený projekt, ale pri samotnej realizácii je potrebné mať rozsiahle vedomosti a zručnosti.

Kompletné elektroinštalácie bytov, domov, komerčných priestorov
montáž svietidiel, lámp a inštalačných prvkov (interiér a exteriér)
vnútorné elektroinštalácie do 1000V
dodávka, montáž svietidiel, spínačov, zásuviek, snímačov, senzorov, videovrátnikov
montáž elektroinštalácie v rodinných domoch vrátane bleskozvodov a NN prípojok